Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

1-4 от 10 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП ТТ001645-КСИ-144 от 17.08.2017 г. (PDF, 170 KB)

Изтегли

дата на публикуване: 21 август 2017

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (PDF, 187 KB)

Изтегли

дата на публикуване: 09 август 2017

Пазарни консултации услуга анализ на води (ZIP, 458 KB)

Изтегли

дата на публикуване: 24 юли 2017

Пазарни консултации за доставка на пътни знаци (ZIP, 5 MB)

Изтегли

дата на публикуване: 17 май 2017

Други покани за оферти

1-4 от 9 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

Покана за независим строителен надзор

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 август 2017

Закупуване на кафемашини

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 28 август 2017

Провеждане на курс за правоспособност за работа с горска техника

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 28 август 2017

Доставка на техническа, морска сол

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 28 август 2017

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване