Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-4 от 9 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

Доставка на гумени уплътнители

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 28 април 2017

Доставка на алуминиеви щори

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 03 май 2017

Закупуване и доставка на стелажи

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 03 май 2017

Покана за оферта за лепящи подложки (стерилен вход)

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 03 май 2017

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване