Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-4 от 10 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

Доставка на микровълнова, хладилник и диспенсър за вода

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 октомври 2017

Покана за оферта за доставка на ремарке за райдер

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 октомври 2017

Доставка на конвекторна печка

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 24 октомври 2017

Доставка на хидравлична турбина, предназначена за производство на електрическа енергия от воден поток в напорен водопровод

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 24 октомври 2017

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване