Public Procurement

 

It is important for Sofiyska Voda AD to make an objective and effective choice of partners to work with. To guarantee that our customers and we obtain the best conditions, we select suppliers and contractors by competition in full compliance with the legislative requirements in Bulgaria.
You can read about the current procedures we have announced under the Public Procurement Act, public invitations and invitations to bids.

Terms and Conditions of Purchases of Sofiyska voda AD

Procedures

1-4 from 12 results First <<1 2 3>> Last

На 01.08.2014 г. от 10:00 часа ще се състои отваряне на плик „Предлагана цена” по процедура с номер ТТ001278 и предмет „Обновяване, техническа поддръжка и доставка на допълнителни лицензи на софтуерна система за управление на документооборот - Archimed еDMS“ в централния офис на Възложителя с адрес: „Софийска вода” АД, София, ж. к. “Младост” 4, ул. “Бизнес Парк София” №1, сграда 2А.

deadline:
documentation
01 August 2014

public order
01 August 2014

TT001301_Renting of construction equipment

deadline:
documentation
26 September 2014

public order
02 September 2014

На 31.07.2014 от 09:00 ч. ще се проведе отваряне и оповестяване на ценови оферти по процедура на договаряне без обявление с номер ТТ001250 и предмет: „Предоставяне на право на ползване на компютърна информационни системи „Лакорда”

deadline:
documentation
31 July 2014

public order
31 July 2014

На 31.07.2014 г. от 14:00 ч. ще се състои отваряне на плик „Предлагана цена” по процедура с номер ТТ001244 и предмет: „Абонаментна поддръжка на програмен продукт InfoServ – интегрирана информационна система (Call Center)“.

deadline:
documentation
31 July 2014

public order
31 July 2014

You need to upgrade your Flash Player

ContactsAll contacts

Contact with Procurement Department