Как Софийска вода прилага новите тарифи за ВиК услуги

05 април 2017

Новата тарифа за водни услуги се прилага за периодите на потребление, които започват от 1 април.

Когато през периода на фактуриране има промяна на тарифата, не е необходимо да имаме отчет точно в деня, от който се прилага новата тарифа. Физически е невъзможно да бъдат отчетени 630 000 потребители за един ден, а и клиентите се отчитат в различни периоди.

По тази причина конкретният период се разделя на два подпериода, преди и след въвеждане на новата тарифа. Фактурираните количества също ще бъдат разделени в зависимост от броя на дните в двата подпериода и средното дневно потребление.
 
Пример:
 
Период на фактуриране: 15.03.2017 – 14.04.2017; промяна на тарифата: 01.04.2017
Първи подпериод: 15. 03.2017 – 31.03.2017, ще бъде таксуван по старата тарифа 
Втори подпериод: 01.04.2017 – 14.04.2017 ще бъде таксуван по новата цена 
 
Потребление между 15.03.2017 – 01.04.2017 (може да бъде отчетено или придвижено, ако няма подаден или реален отчет): 30 м3
Среднодневно потребление: 30 м3/30 дни = 1 м3 / ден
Потребление, което се таксува по старата тарифа: 1 x 16 = 16 м3
Потребление, което се таксува по новата тарифа: 1 x 14 = 14 м3

     
     
    You need to upgrade your Flash Player   
You need to upgrade your Flash Player