Цената на водата

Текущата тарифа по наредбите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е сбор от:

  1. Цена за доставяне на питейна вода
  2. Цена за отвеждане
  3. Цена за пречистване

Посочените по-долу цени са в сила от 1 април 2017 г. съгласно решение на КЕВР №Ц-1 от 29.3.2017 г.

Цени

Цена на услугите за битови и приравнени към тях обществени и други потребители:

Услуга3без ДДСв лева3с ДДСв лева
Доставяне на питейна вода (водоснабдяване)1.1681.402
Отвеждане на отпадъчни води (канализация)0.3420.410
Пречистване на отпадъчни води 0.2890.347
Общо (доставяне, отвеждане, пречистване)1.7992.159

Цена на услугите за промишлени и други стопански потребители:

Услуга3без ДДСв лева3с ДДСв лева
Доставяне на питейна вода (водоснабдяване)1.1681.402
Отвеждане на отпадъчни води (канализация)0.3420.410
Степен на замърсяване I (до 200 mg/l)
Степен на замърсяване II (от 200 до 600 mg/l)
Степен на замърсяване III (над 600 mg/l)
Пречистване на отпадъчни води
Степен на замърсяване I0.3290.395
Степен на замърсяване II0.5780.694
Степен на замърсяване III0.7220.866
Общо (доставяне, отвеждане, пречистване)
Степен на замърсяване I1.8392.207
Степен на замърсяване II2.0882.506
Степен на замърсяване III2.2322.678
  
     
     
    You need to upgrade your Flash Player   
You need to upgrade your Flash Player