Всичко за защитата на личните данни

Управлението на личните данни, тяхното събиране, обработване и защита, е регламентирано от Европейския съюз с Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на данните. Той има директно приложение за всички държави-членки, включително и България, считано от 25.05.2018 г.

„Софийска вода“ обработва личните данни при спазване на високи стандарти за осигуряване на поверителността, сигурността и защитата им. Дружеството е въвело и прилага необходимите технически и организационни мерки, за да не допуска нерегламентиран достъп, загуба или неоторизирано ползване на лични данни, в пълно съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство

Информация за поверителност и защита на личните данни на клиентите

Заявление за упражняване на права по „Закон за защита на личните данни“

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

Контакт със Софийска вода

0800 1 21 21

безплатен денонощен телефон

София 1766, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2А