Управление и структура

„Софийска вода” е акционерно дружество, в което със 77.1 % от акциите участва една от водещите френски фирми за комунални услуги Веолия. Останалите 22.9 % от акциите са на Столична община.

Стратегичестоко управление на дружеството се изпълнява от Съвет на директорите, в който участват представители на акционерите.

Съветът на директорите избира Главен изпълнителен директор на „Софийска вода”, който ръководи оперативната дейност на дружеството. Той оглавява изпълнителното ръководство, съставено от всички висши мениджъри, начело на дирекциите във фирмата и на други ключови направления от дейността й.

Съвет на директорите

Франсоа Деберг
Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на "Софийска вода"

Членове на съвета на директорите:

Васил Тренев
Представител на Веолия

Мариана Итева
Представител на Веолия 

Фредерик Фарош
Представител на Веолия

Георги Банков 
Представител на Столична община

Бисер Дамяновски 
Представител на Столична община


Владимир Стратиев 
Представител на Столична община

Изпълнително ръководство

Васил Тренев
Изпълнителен директор на "Софийска вода"


Каква вода пием? Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

0800 1 21 21

безплатен денонощен телефон

Анти-корупционен телефон
02 812 25 21