Информации за обяви за събиране на оферти и покани

1-4 от 250 Резултата Първа <<1 2 3 4 5>> Последна

49620-МВ-856- Доставска на защитни облекла за работа при дъжд и студ

дата на създаване: 16 октомври 2019

49559/AS-216 „Подмяна на дренажни слоеве и дренажни елементи, възстановяване на преградни стени и настилки на изсушителни полета в СПСОВ Кубратово“

дата на създаване: 01 октомври 2019

49452AS/210 „Поддръжка и техническа помощ за софтуерните продукти на Innovyze Ltd”

дата на създаване: 01 октомври 2019

49376/KD-212 - „Периодични прегледи за проверка на техническата изправност на Пътни превозни средства (ППС) собственост на „Софийска вода“ АД“ разделена на следните обособени позиции: ОП1: „Периодични прегледи за проверка на техническа изправност на ППС от следните категории: M1; N1; M1G и N1G” и ОП2: „Периодични прегледи за проверка на техническа изправност на ППС от следните категории: N2; N3; M2 и O2”.

дата на създаване: 27 септември 2019

Други покани за оферти

1-4 от 11 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

Покана за оферти за доставка на кафе, чай и захар

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 октомври 2019

Доставка на ролетки и дискове

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 24 октомври 2019

Покана за оферта за доставка на глави за поялници

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 23 октомври 2019

Покана за оферта 49794-сп-3070 почистващ препарат срещу манганови отложения

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 23 октомври 2019

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване