Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-4 от 12 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

доставка и монтаж на климатик

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 18 декември 2017

Доставка на зарядно устройство за тягов акумулатор

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 18 декември 2017

Строителен надзор

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 15 декември 2017

Доставка на материали

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 20 декември 2017

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване