Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-4 от 22 Резултата Първа <<1 2 3 4 5>> Последна

Доставка на Полипропиленови дюзи

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 28 ноември 2018

Доставка на материали

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 28 ноември 2018

Доставка на флокулант

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 28 ноември 2018

Изработка и доставка на гребла за вторични калоуплатнители

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 28 ноември 2018

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване