Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

1-4 от 188 Резултата Първа <<1 2 3 4 5>> Последна

46281/EP Извършване на рехабилитация на камери, резервоари и огради по съоръжения: „Камера – връзка Нитка II /висок напор/ - Нитка I /нисък напор/“, „Суха камера изравнител ВЕЦ Симеоново“, „Камера ВЕЦ Пасарел“, „УШ Мало Бучино“, „Резервоар Кремиковци - нов“, „Резервоар Бухово - нов“, „ВК Симеоново“ и „Речно водохващане Желява“, разположени на територията на Столична община

дата на създаване: 23 май 2018

46356/MR-51 Рехабилитация на уличен канал

дата на създаване: 21 май 2018

45909-„Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на миксери за биобасейни в СПСОВ Кубратово“-ID 9076109

дата на създаване: 16 май 2018

45816/EP Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж, тестови изпитания и въвеждане в експлоатация на скоростна защита на АК Връх 13 на водопровод Искър

дата на създаване: 03 май 2018

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-4 от 7 Резултата Първа <<1 2>> Последна

Доставка на ножов кран за междуфланцов монтаж

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 31 май 2018

Покана за оферта 46399-СП-2465 покупка на екрани

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 30 май 2018

Покана за оферта за доставка на резак

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 29 май 2018

Доставка на листен хербицид

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 29 май 2018

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване