Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-4 от 12 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

Покана за оферта за доставка на кабелни тави и капаци

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 28 август 2018

Доставка на туби и резервоари

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 28 август 2018

Доставка на мебели за лаборатория

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 28 август 2018

Доставка на резервно токоприемно

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 27 август 2018

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване