Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-4 от 17 Резултата Първа <<1 2 3 4 5>> Последна

Покана за оферти за филтри за промишлена прахосмукачка

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 12 декември 2018

Закупуване на прахосмукачка екстрактор с адаптер за твърди повърхности

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 12 декември 2018

Доставка на дигитален монометър

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 13 декември 2018

Покана за оферта 47830-сп-2594 контейнери за отпадъци

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 12 декември 2018

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване