Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

5-8 от 247 Резултата Първа <<1 2 3 4 5>> Последна

49859/KD-284 - „Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на SCADA системи и Телеметрия на Възложителя.“ - ПРЕКРАТЕНА

дата на създаване: 19 декември 2019

50022/AS-243 Разработване на система за автоматично засичане на подозрителна активност на ИТ системите, чрез преглед на системните журнали (logs) и журналите на приложенията

дата на създаване: 10 декември 2019

50076-МВ-894 „Ремонт на преносими газ детектори, въздушно изолиращи дихателни апарати, стационарни системи, алкохоломери и газозащитни костюми“

дата на създаване: 06 декември 2019

49713-МВ-883- Измерване и оценка на съответствието с нормативни изисквания на факторите на работна и околна среда във връзка със здравословните и безопасни условия на труд“

дата на създаване: 13 ноември 2019

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

9-12 от 12 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

Закупуване на лабораторен хладилник

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 11 април 2020

Доставка и монтаж на инверторен климатик

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 02 април 2020

Покана за рехабилитация на резервоар за утайки

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 03 април 2020

Покана за оферта за поддръжка на тахографи

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 01 април 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване