Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

9-12 от 232 Резултата Първа <<1 2 3 4 5>> Последна

48029EP Изпълнение на строително-монтажни работи за:ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Помпена станция за сурова утайка” в ПСОВ “Кубратово”, находяща се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15

дата на създаване: 10 януари 2019

47444HZ-4541-Сервизна поддръжка на въздуходувки SULZER тип ABS HST 40

дата на създаване: 09 януари 2019

47995-SP-2603 Снегопочистване и опесъчаване на ПСПВ и СОЗ на сервизни резервоари, хлораторни и помпени станции

дата на създаване: 07 януари 2019

47715 IK 4212 Доставка на Резервен газов компресор Gardner Denver – Wittig L-75 – 2 TGRS /агрегат без КИПиА оборудване и ел. двигател – 1бр. гаранция на агрегата и гаранционно обслужване на всеки 500 работни часа по време на гаранцията и доставка на маслена помпа за газов компресор Gardner Denver – Wittig L-75 – 2 TGRS фабрично регулиран дебит

дата на създаване: 13 декември 2018

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-4 от 11 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

48473AS-102 Доставка на серпентина за пароструйка KARCHER

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 март 2019

48499/AS-116- Предоставяне на обучение за вътрешни одитори

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 март 2019

48514/AS-127- Доставка и монтаж на инверторен климатик 12000BTU

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 март 2019

48515AS-128 Закупуване на лекарства

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 март 2019

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване