Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

9-12 от 15 Резултата Първа <<1 2 3 4>> Последна

Пазарни консултации за доставка на пътни знаци (ZIP, 5 MB)

Изтегли

дата на публикуване: 17 май 2017

Пазарни консултации за доставка на студен асфалт (ZIP, 2 MB)

Изтегли

дата на публикуване: 17 май 2017

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКИ НА СТОКИ И УСЛУГИ (DOC, 88 KB)

Изтегли

дата на публикуване: 09 май 2017

Покана за пазарни консултации за доставка на пътни знаци (PDF, 140 KB)

Изтегли

дата на публикуване: 05 май 2017

Други покани за оферти

1-4 от 10 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

Извършване на преглед тестване технически контрол и поддръжка на КИС на язовирна стена Бели Искър

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 30 януари 2019

Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 30 януари 2019

Доставка на цилинрични зъбни колела

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 29 януари 2019

Доставка на микровълнова фурна

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 29 януари 2019

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване