Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

9-12 от 232 Резултата Първа <<1 2 3 4 5>> Последна

48029EP Изпълнение на строително-монтажни работи за:ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Помпена станция за сурова утайка” в ПСОВ “Кубратово”, находяща се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15

дата на създаване: 10 януари 2019

47444HZ-4541-Сервизна поддръжка на въздуходувки SULZER тип ABS HST 40

дата на създаване: 09 януари 2019

47995-SP-2603 Снегопочистване и опесъчаване на ПСПВ и СОЗ на сервизни резервоари, хлораторни и помпени станции

дата на създаване: 07 януари 2019

47715 IK 4212 Доставка на Резервен газов компресор Gardner Denver – Wittig L-75 – 2 TGRS /агрегат без КИПиА оборудване и ел. двигател – 1бр. гаранция на агрегата и гаранционно обслужване на всеки 500 работни часа по време на гаранцията и доставка на маслена помпа за газов компресор Gardner Denver – Wittig L-75 – 2 TGRS фабрично регулиран дебит

дата на създаване: 13 декември 2018

Други покани за оферти

5-8 от 11 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

„АНАЛИЗ НА ПРОБИ ОТ УТАЙКИ ОТ СПСОВ Кубратово, ИЗВЪРШЕН ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ, съгласно Приложение №4 към чл. 8, ал.1 от Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез използването им в земеделието“

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 20 март 2019

Доклад за състоянието на биологичното разнообразие

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 21 март 2019

48339AS-11 Ремонт на стартери и алтернатори

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 02 април 2019

48480AS-109 Доставка на 3бр. бойлери

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 19 март 2019

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване