Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Процедури

437-438 от 438 Резултата Първа <<106 107 108 109 110>> Последна

ТТ001318_„Доставка на тротоарни спирателни кранове”

дата на създаване: 14 октомври 2014

Процедура № TT001297 БЕЗКАСОВО ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРИВА И СТОКИ ОТ ЕДНА ВЕРИГА БЕНЗИНОСТАНЦИИ

дата на създаване: 06 август 2014

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-4 от 10 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

Извършване на преглед тестване технически контрол и поддръжка на КИС на язовирна стена Бели Искър

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 30 януари 2019

Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 30 януари 2019

Доставка на цилинрични зъбни колела

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 29 януари 2019

Доставка на микровълнова фурна

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 29 януари 2019

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване