Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

13-16 от 230 Резултата Първа <<2 3 4 5 6>> Последна

47995-SP-2603 Снегопочистване и опесъчаване на ПСПВ и СОЗ на сервизни резервоари, хлораторни и помпени станции

дата на създаване: 07 януари 2019

47715 IK 4212 Доставка на Резервен газов компресор Gardner Denver – Wittig L-75 – 2 TGRS /агрегат без КИПиА оборудване и ел. двигател – 1бр. гаранция на агрегата и гаранционно обслужване на всеки 500 работни часа по време на гаранцията и доставка на маслена помпа за газов компресор Gardner Denver – Wittig L-75 – 2 TGRS фабрично регулиран дебит

дата на създаване: 13 декември 2018

47656 ZB 3433 Доставка на препарати и средства за лична хигиена

дата на създаване: 06 декември 2018

47705EP Изпълнение на строително-монтажни работи за:ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Въздуходувна” в ПСОВ “Кубратово”, находяща се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15

дата на създаване: 27 ноември 2018

Други покани за оферти

1-4 от 4 Резултата 

Покана за оферта 48770-сп-2715 стелажи

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 03 май 2019

48622/AS-161- Схема на потока на данни

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 13 май 2019

Покана за оферта 48713-сп-2681 кафе машина

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 02 май 2019

Доставка на вентилатори

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 април 2019

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване