Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-3 от 3 Резултата 

Покана за оферта за доставка на поцинковани холендри

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 29 януари 2020

Покана за оферта 50355-сп-3237 доставка на кафе и захар

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 27 януари 2020

Проверка на разходите по договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност”

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 27 януари 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване