Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

17-20 от 250 Резултата Първа <<3 4 5 6 7>> Последна

49452AS/210 „Поддръжка и техническа помощ за софтуерните продукти на Innovyze Ltd”

дата на създаване: 01 октомври 2019

49376/KD-212 - „Периодични прегледи за проверка на техническата изправност на Пътни превозни средства (ППС) собственост на „Софийска вода“ АД“ разделена на следните обособени позиции: ОП1: „Периодични прегледи за проверка на техническа изправност на ППС от следните категории: M1; N1; M1G и N1G” и ОП2: „Периодични прегледи за проверка на техническа изправност на ППС от следните категории: N2; N3; M2 и O2”.

дата на създаване: 27 септември 2019

49676/KD-256 - Одитиране и заверка на финансови отчети

дата на създаване: 26 септември 2019

„Инсталиране, въвеждане в експлоатация и поддържане на пожароизвестителни системи в ПСПВ „Бистрица“, ПСПВ „Панчарево” И ПСПВ „Пасарел“, съгласно одобрен работен проект”

дата на създаване: 26 септември 2019

Други покани за оферти

1-4 от 17 Резултата Първа <<1 2 3 4 5>> Последна

Технически надзор на повдигателни съоръжения

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 февруари 2020

Поддръжка на лицензи Qlick

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 февруари 2020

Покана за оферта за доставка на нагревателни кабели и терморегулатори

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 февруари 2020

Доставка на акумулаторен винтоверт

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 февруари 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване