Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

17-20 от 250 Резултата Първа <<3 4 5 6 7>> Последна

49376/KD-212 - „Периодични прегледи за проверка на техническата изправност на Пътни превозни средства (ППС) собственост на „Софийска вода“ АД“ разделена на следните обособени позиции: ОП1: „Периодични прегледи за проверка на техническа изправност на ППС от следните категории: M1; N1; M1G и N1G” и ОП2: „Периодични прегледи за проверка на техническа изправност на ППС от следните категории: N2; N3; M2 и O2”.

дата на създаване: 27 септември 2019

49676/KD-256 - Одитиране и заверка на финансови отчети

дата на създаване: 26 септември 2019

„Инсталиране, въвеждане в експлоатация и поддържане на пожароизвестителни системи в ПСПВ „Бистрица“, ПСПВ „Панчарево” И ПСПВ „Пасарел“, съгласно одобрен работен проект”

дата на създаване: 26 септември 2019

49554 ЕР-522 „Рехабилитация на участък от довеждащ водопровод Ф900 СТ 1926 г. за р-р „Лозенец“ по технология „Облицовка с втвърдяване на място“ (CIPP) - източно платно на бул. „Симеоновско шосе“, при моста на р. „Драгалевска“, СО, р-н „Изгрев“

дата на създаване: 19 септември 2019

Други покани за оферти

1-4 от 13 Резултата Първа <<1 2 3 4>> Последна

Покана за оферти за доставка на полимерни водомерни шахти с охранителна техника

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 04 март 2020

Закупуване на къщички за животни

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 28 февруари 2020

Лицензи VMware

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 27 февруари 2020

Покана за оферта за доставка на автоспрейове

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 26 февруари 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване