Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

213-216 от 230 Резултата Първа <<52 53 54 55 56>> Последна

37909ик2976 Публична покана Доставка и монтаж на табла за управление на помпени агрегати в ПС Кремиковци и ПС Доброславци ID номер на АОП 9042868

дата на създаване: 17 юни 2015

„Реконструкция на съществуващ канал по ул.“Христо Белчев“ с начална РШ на ул.“Христо Белчев“ №15 до ул.“Алабин“, СО район Средец.

дата на създаване: 11 юни 2015

ID9042665 Подмяна на уличен водопровод по ул.“732“ от ул.“Кумата“ до ул.“Проф. Илия Йосифов“ , кв.“Бояна“, р-н „Витоша“-СО;Подмяна на уличен водопровод по ул.“Жасмин“ от ул.“Симеоновско шосе“ до ул."19" и по ул.“18“ от ул.“Жасмин“ до ул.“Горска ела“, кв.“Симеоново“, р-н „Витоша“-СО;Подмяна на уличен водопровод по ул.“Каменица“ от ул.“Симеоновско шосе“ до УПИ VII 623 и по ул.“Киселица“ от ул.“Каменица“ до адм. адрес на ул.“Киселица“ №2, кв.“Симеоново“, р-н „Витоша“-СО

дата на създаване: 10 юни 2015

Доставка и поддръжка на лицензи за софтуер AutoCAD Map 3D 2016 - ID9042379

дата на създаване: 02 юни 2015

Други покани за оферти

1-4 от 4 Резултата 

Покана за оферта 48770-сп-2715 стелажи

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 03 май 2019

48622/AS-161- Схема на потока на данни

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 13 май 2019

Покана за оферта 48713-сп-2681 кафе машина

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 02 май 2019

Доставка на вентилатори

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 април 2019

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване