Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

213-216 от 237 Резултата Първа <<52 53 54 55 56>> Последна

39084-Наем на транспортни средства с водачи за превоз на опасни товари с включени товаро – разтоварни дейности

дата на създаване: 24 август 2015

38610ik3068 Публична покана с предмет Инженеринг с предмет: изграждане на система за измерване дебита на въздух в Nm3 на шест броя биобасейни с възможност за интегриране на показанията от измерванията в съществуващата СКАДА система на Софийска вода АД

дата на създаване: 18 август 2015

38413-Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на лабораторни технически средства и обучение за работа с тях

дата на създаване: 13 август 2015

38624-Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комбинирана, автоматична анализаторна станция за анализ на пречистените отпадъчни води на изход СПСОВ по показателите Общ азот, Общ фосфор и Общ органичен въглерод, с включена система за подготовка на пробата и с възможност за интегриране на измерваните показатели в съществуващата СКАДА система на „Софийска вода“ АД

дата на създаване: 04 август 2015

Други покани за оферти

1-4 от 16 Резултата Първа <<1 2 3 4>> Последна

покана за оферта 49284-сп-2946 диспенсъри

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 26 юли 2019

Покана за оферта 49202-сп-2903 климатик

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 29 юли 2019

49308KD-106- Закупуване на хладилник

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 26 юли 2019

49308KD-106 Закупуване на вертикален байлер

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 26 юли 2019

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване