Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

225-228 от 232 Резултата Първа <<54 55 56 57 58>> Последна

Доставка на препарати и средства за лична хигиена: sv1000018538

дата на създаване: 24 октомври 2014

Договорът по публична покана с предмет „Изграждане на ограда на пояс І от СОЗ на яз. "Искър" в района на ДЛС "Искър"- от язовирната стена до точка 899 в местността "Габров дол" с дължина 2500 м, в изпълнение на Заповед №РД-577/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, с която е актуализирана и определена СОЗ на яз. „Искър” е изпълнен на 20.01.2015 г. с изчерпване на стойността по чл.5 от договора

дата на създаване: 26 септември 2014

Резултати по проведена обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на лабораторен хомогенизатор за утайки и почви, и обучение за работа с него“

дата на създаване: 23 септември 2014

Публична покана с предмет "Подмяна на 5 броя обезвреждащи инсталации в хлораторни станции „Драгалевци“, „Лозище“, „Бъкстон“, „Изток“ и „Лозенец“ по съществуващи работни проекти"

дата на създаване: 16 септември 2014

Други покани за оферти

1-4 от 11 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

48473AS-102 Доставка на серпентина за пароструйка KARCHER

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 март 2019

48499/AS-116- Предоставяне на обучение за вътрешни одитори

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 март 2019

48514/AS-127- Доставка и монтаж на инверторен климатик 12000BTU

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 март 2019

48515AS-128 Закупуване на лекарства

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 март 2019

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване