Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

229-232 от 237 Резултата Първа <<56 57 58 59 60>> Последна

Резултати от проведена публична покана с предмет: Извършване на пощенски и куриерски услуги.

дата на създаване: 27 октомври 2014

Доставка на препарати и средства за лична хигиена: sv1000018538

дата на създаване: 24 октомври 2014

Договорът по публична покана с предмет „Изграждане на ограда на пояс І от СОЗ на яз. "Искър" в района на ДЛС "Искър"- от язовирната стена до точка 899 в местността "Габров дол" с дължина 2500 м, в изпълнение на Заповед №РД-577/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, с която е актуализирана и определена СОЗ на яз. „Искър” е изпълнен на 20.01.2015 г. с изчерпване на стойността по чл.5 от договора

дата на създаване: 26 септември 2014

Резултати по проведена обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на лабораторен хомогенизатор за утайки и почви, и обучение за работа с него“

дата на създаване: 23 септември 2014

Други покани за оферти

9-12 от 16 Резултата Първа <<1 2 3 4>> Последна

Покана за оферта 49234-сп-2927 предпроектно проучване на довеждащ водопровод

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 юли 2019

Покана за оферта 49252-сп-2932 резервни части за пробовземащо устройство

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 юли 2019

Покана за оферта 49264-сп-2934 шредер

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 юли 2019

Покана за оферта 49227-сп-2920 НСН за Обект Реконструкция на преминаването на УВ ф450 на Владайска река

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 юли 2019

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване