Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

13-13 от 13 Резултата Първа <<1 2 3 4>> Последна

Покана за оферти за доставка на сервизен софтуер за работа на разходомери

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 30 март 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване