Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

237-240 от 250 Резултата Първа <<58 59 60 61 62>> Последна

Инженеринг с предмет: „Проектиране, съгласуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на система за приготвяне на воден разтвор на антипенител и дозирането му в съществуващата система за пеногасене в газовите куполи на 4 броя анаеробни изгниватели и система за аварийно отвеждане на пяна от газовите куполи на МТ 1-4 в СПСОВ Кубратово”_9044104

дата на създаване: 22 юли 2015

38530 Публична покана с предмет "СМР за обект: Канализационен клон по ул.”Любляна” от Софийски околовръстен път (бул.”Никола Петков”) до съществуваща РШ в кръстовището с ул. „Витошка поляна”, включително отводняване, СО район „Овча Купел”"

дата на създаване: 24 юни 2015

38447 Дезинфекция, дезинсекция (включително дезакаризация) и дератизация на обектите на „Софийска вода” АД

дата на създаване: 22 юни 2015

38381 - "Одитиране и заверка на финансови отчети"

дата на създаване: 18 юни 2015

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-4 от 13 Резултата Първа <<1 2 3 4>> Последна

Покана за оферти за доставка на полимерни водомерни шахти с охранителна техника

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 04 март 2020

Закупуване на къщички за животни

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 28 февруари 2020

Лицензи VMware

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 27 февруари 2020

Покана за оферта за доставка на автоспрейове

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 26 февруари 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване