Информации за обяви за събиране на оферти и покани

249-252 от 256 Резултата Първа <<60 61 62 63 64>> Последна

38447 Дезинфекция, дезинсекция (включително дезакаризация) и дератизация на обектите на „Софийска вода” АД

дата на създаване: 22 юни 2015

38381 - "Одитиране и заверка на финансови отчети"

дата на създаване: 18 юни 2015

37909ик2976 Публична покана Доставка и монтаж на табла за управление на помпени агрегати в ПС Кремиковци и ПС Доброславци ID номер на АОП 9042868

дата на създаване: 17 юни 2015

Договорът по публична покана с предмет „Изграждане на ограда на пояс І от СОЗ на яз. "Искър" в района на ДЛС "Искър"- от язовирната стена до точка 899 в местността "Габров дол" с дължина 2500 м, в изпълнение на Заповед №РД-577/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, с която е актуализирана и определена СОЗ на яз. „Искър” е изпълнен на 20.01.2015 г. с изчерпване на стойността по чл.5 от договора

дата на създаване: 26 септември 2014

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-4 от 4 Резултата 

Покана за оферти за доставка на бяла техника

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 18 август 2020

Доставка на ремък за косилен апарат Kubota

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 18 август 2020

Покана за оферти за мрежова помпа

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 17 август 2020

Доставка на материали за изработка на метална конструкция

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 13 август 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване