Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Други покани за оферти

1-4 от 10 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

Покана за оферти за изработка, доставка и монтаж на метална рампа за ПСПВ Панчарево

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 18 ноември 2019

Покана за оферти за доставка на бойлер

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 14 ноември 2019

Покана за оферти за доставка на конвектори

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 14 ноември 2019

Покана за оферта за доставка на импулсен изход за водомер

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 12 ноември 2019

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване