Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Други покани за оферти

1-2 от 2 Резултата 

Проверка на разходите по договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност”

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 27 януари 2020

Покана за оферта за доставка на алуминиева рифелова ламарина

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 23 януари 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване