Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

13-16 от 248 Резултата Първа <<2 3 4 5 6>> Последна

49620-МВ-856- Доставка на защитни облекла за работа при дъжд и студ

дата на създаване: 16 октомври 2019

49559/AS-216 „Подмяна на дренажни слоеве и дренажни елементи, възстановяване на преградни стени и настилки на изсушителни полета в СПСОВ Кубратово“

дата на създаване: 01 октомври 2019

49452AS/210 „Поддръжка и техническа помощ за софтуерните продукти на Innovyze Ltd”

дата на създаване: 01 октомври 2019

49376/KD-212 - „Периодични прегледи за проверка на техническата изправност на Пътни превозни средства (ППС) собственост на „Софийска вода“ АД“ разделена на следните обособени позиции: ОП1: „Периодични прегледи за проверка на техническа изправност на ППС от следните категории: M1; N1; M1G и N1G” и ОП2: „Периодични прегледи за проверка на техническа изправност на ППС от следните категории: N2; N3; M2 и O2”.

дата на създаване: 27 септември 2019

Други покани за оферти

1-4 от 4 Резултата 

Покана за оферта за доставка на алуминиева рифелова ламарина

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 23 януари 2020

Покана за оферти за профилактика на климатици

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 21 януари 2020

Доставка на резервни части за барабанен сгъстител

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 20 януари 2020

Доставка на транспортируеми бутилки под налягане с газове за технически цели

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 20 януари 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване