Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

1-4 от 253 Резултата Първа <<1 2 3 4 5>> Последна

50022/AS-243 Разработване на система за автоматично засичане на подозрителна активност на ИТ системите, чрез преглед на системните журнали (logs) и журналите на приложенията

дата на създаване: 10 декември 2019

50076-МВ-894 „Ремонт на преносими газ детектори, въздушно изолиращи дихателни апарати, стационарни системи, алкохоломери и газозащитни костюми“

дата на създаване: 06 декември 2019

49713-МВ-883- Измерване и оценка на съответствието с нормативни изисквания на факторите на работна и околна среда във връзка със здравословните и безопасни условия на труд“

дата на създаване: 13 ноември 2019

ТТ001894 „Доставка на 30 бр. мобилни устройства, обучение за експлоатация, пълно сервизно обслужване гаранционно и следгаранционно обслужване, включваща отстраняване на случайни или умишлени повреди.”

дата на създаване: 05 ноември 2019

Други покани за оферти

1-4 от 7 Резултата Първа <<1 2>> Последна

Доставка на професионален тестер за алкохол

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 13 декември 2019

Доставка на скенери

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 13 декември 2019

Анализ на проби от утайки

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 13 декември 2019

Покана за оферти за инверторни термопомпени системи

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 11 декември 2019

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване