Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Други покани за оферти

1-4 от 9 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

Доставка на луксометър

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 20 юли 2020

Покана за оферта за доставка на радиостанции

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 17 юли 2020

Изготвяне на информация за техническото състояние на язовирната стена на яз. „Бели Искър“, разположен на територията на община Самоков

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 17 юли 2020

Специализирана трансформация на товарен фургон в хладилен

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 17 юли 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване