Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Други покани за оферти

1-2 от 2 Резултата 

Покана за оферта 51520-сп-3419 стартерно устройство, Li12-24V

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 24 ноември 2020

Покана за оферта за изграждане на кабелни трасета

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 23 ноември 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване