Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Други покани за оферти

1-3 от 3 Резултата 

Покана за оферта за доставка на материали за централен склад

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 06 октомври 2020

Покана за оферта за проверка на топломери

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 06 октомври 2020

Покана за оферти за доставка на транспортна количка

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 30 септември 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване