Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Други покани за оферти

1-4 от 4 Резултата 

Покана за оферта 51359-сп-3393 разстилане на утайки върху земеделски площи

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 24 август 2020

Покана за оферти за доставка на бяла техника

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 18 август 2020

Доставка на ремък за косилен апарат Kubota

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 18 август 2020

Покана за оферти за мрежова помпа

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 17 август 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване