Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Други покани за оферти

1-4 от 12 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

Покана за оферта за доставка на заваръчна аспирация

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 04 ноември 2020

Покана за оферта за доставка на мотори за бъркалки

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 04 ноември 2020

Проверка и техническа поддръжка на колективни средства за защита.

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 03 ноември 2020

Доставка, инсталация, въвежд. в експлоат. на 2 бр. лабораторни хладилници

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 03 ноември 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване