Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Други покани за оферти

1-1 от 1 Резултата 

Поддръжка на лицензи за виртуализация, произведени от VMware

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 27 ноември 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване