Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

Други покани за оферти

1-2 от 2 Резултата 

Покана за оферти за доставка на кошчета за боклук

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 08 юни 2020

Доставка на лепило Теракол

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 02 юни 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване