Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Други покани за оферти

1-2 от 2 Резултата 

Покана за оферти за мрежова помпа

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 17 август 2020

Доставка на материали за изработка на метална конструкция

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 13 август 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване