Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

1-4 от 250 Резултата Първа <<1 2 3 4 5>> Последна

49406HZ-4693 Проектиране, доставка и монтаж на дизел генератори за обекти на „Софийска вода“ АД.

дата на създаване: 11 февруари 2020

50491/KD-365 - „Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на SCADA системи и Телеметрия на Възложителя.“

дата на създаване: 07 февруари 2020

50088IK-4421 Периодични проверки техническа поддръжка и сервиз на колективни средства за защита за достъп до и евакуация от ограничени пространства производство на MSA

дата на създаване: 30 декември 2019

49859/KD-284 - „Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на SCADA системи и Телеметрия на Възложителя.“ - ПРЕКРАТЕНА

дата на създаване: 19 декември 2019

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-4 от 17 Резултата Първа <<1 2 3 4 5>> Последна

Технически надзор на повдигателни съоръжения

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 февруари 2020

Поддръжка на лицензи Qlick

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 февруари 2020

Покана за оферта за доставка на нагревателни кабели и терморегулатори

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 февруари 2020

Доставка на акумулаторен винтоверт

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 февруари 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване