Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Процедури

513-516 от 519 Резултата Първа <<126 127 128 129 130>> Последна

TT001350 Финансиране на закупуването на 1 бр. нова модулна система за видео заснемане на канали с диаметър от ф 300 до ф 1200, интегрирана в товарен фургон, чрез финансов лизинг, въз основа на сключено рамково споразумение по процедура ТТ 000987

дата на създаване: 09 декември 2014

TT001340 - "Изпълнение на допълнителни разработки за интегрираната система SAP IS-U" - процедура "договаряне без обявление" на основание чл. 103, ал. 2, т.7 от ЗОП

дата на създаване: 21 ноември 2014

TT001276 - "Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община"

дата на създаване: 13 ноември 2014

TT001270 - „Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община - Зона 1 и Зона 3”

дата на създаване: 12 ноември 2014

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-4 от 9 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

Доставка на луксометър

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 20 юли 2020

Покана за оферта за доставка на радиостанции

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 17 юли 2020

Изготвяне на информация за техническото състояние на язовирната стена на яз. „Бели Искър“, разположен на територията на община Самоков

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 17 юли 2020

Специализирана трансформация на товарен фургон в хладилен

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 17 юли 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване