Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-4 от 7 Резултата Първа <<1 2>> Последна

Доставка на медицинска кушетка с механизъм за повдигане на главата-08.04

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 13 април 2020

Доставка на вариаторни ремъци

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 15 април 2020

Доставка на въздушни филтри за въздухудувка Kaeser

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 15 април 2020

Доставка на детекторна лента-07.04

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 10 април 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване