Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-4 от 10 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

Доставка на двураменна алуминиева стълба

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 06 ноември 2020

Доставка на ножов кран

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 06 ноември 2020

Покана за оферта за доставка на заваръчна аспирация

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 04 ноември 2020

Покана за оферта за доставка на мотори за бъркалки

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 04 ноември 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване