Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Други покани за оферти

5-8 от 10 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

49906AS/235 Технически анализ на IT приложения и системи

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 12 ноември 2019

Покана за оферта за доставка на модул за разходомер Сименс

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 12 ноември 2019

Покана за оферта за диагностика и настройка на пробовземачка

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 12 ноември 2019

49928AS-237 CorelDraw

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 12 ноември 2019

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване