Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

5-8 от 17 Резултата Първа <<1 2 3 4 5>> Последна

Покана за оферта за обучение по безопасност и здраве при работа на височина

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 февруари 2020

Доставка на батерия за калибратор

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 февруари 2020

Доставка на комуникационен интерфейсен блок

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 февруари 2020

Покана за оферта за доставка на материали за централен склад

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 февруари 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване