Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

245-248 от 250 Резултата Първа <<59 60 61 62 63>> Последна

Доставка на препарати и средства за лична хигиена: sv1000018538

дата на създаване: 24 октомври 2014

Договорът по публична покана с предмет „Изграждане на ограда на пояс І от СОЗ на яз. "Искър" в района на ДЛС "Искър"- от язовирната стена до точка 899 в местността "Габров дол" с дължина 2500 м, в изпълнение на Заповед №РД-577/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, с която е актуализирана и определена СОЗ на яз. „Искър” е изпълнен на 20.01.2015 г. с изчерпване на стойността по чл.5 от договора

дата на създаване: 26 септември 2014

Публична покана с предмет "Подмяна на 5 броя обезвреждащи инсталации в хлораторни станции „Драгалевци“, „Лозище“, „Бъкстон“, „Изток“ и „Лозенец“ по съществуващи работни проекти"

дата на създаване: 16 септември 2014

Резултати от проведена обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Абонаментно сервизно обслужване на газ анализатори“

дата на създаване: 11 септември 2014

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

5-8 от 17 Резултата Първа <<1 2 3 4 5>> Последна

Покана за оферта за обучение по безопасност и здраве при работа на височина

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 февруари 2020

Доставка на батерия за калибратор

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 февруари 2020

Доставка на комуникационен интерфейсен блок

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 февруари 2020

Покана за оферта за доставка на материали за централен склад

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 февруари 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване