Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Други покани за оферти

5-8 от 9 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

Покана за оферта за доставка на ел. инструменти и стълба

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 17 юли 2020

Покана за оферта за смана на масло на косачка

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 14 юли 2020

Доставка на електрически тестер на напрежение

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 13 юли 2020

Доставка на брави, катинари, диск и други

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 13 юли 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване