Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Други покани за оферти

5-8 от 11 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

Доставка на материали

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 02 април 2020

Доставка на детекторна лента

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 02 април 2020

Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на мелница за смилане на твърди, чупливи, меки и влакнести материали.

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 11 април 2020

Доставка на ПВЦ шкаф с мивка и сифон

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 02 април 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване