Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Други покани за оферти

5-5 от 5 Резултата Първа <<1 2>> Последна

Покана за оферта за проверка на топломери

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 06 октомври 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване