Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-2 от 2 Резултата 

Доставка на кафе захар чай и дискове

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 19 януари 2021

Покана за оферта за доставка на бойлери

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 18 януари 2021

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване