Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Други покани за оферти

9-12 от 13 Резултата Първа <<1 2 3 4>> Последна

Покана за оферти за изграждане на видео стена

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 26 ноември 2019

Доставка на полиспастна верижна макара

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 ноември 2019

Доставка на кабелен удължител и табло разпределително

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 ноември 2019

Покана за оферти за доставка на MDF плоскости

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 ноември 2019

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване