Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Други покани за оферти

9-10 от 10 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

Одит на IT системи

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 27 май 2019

доставка на мравчена киселина

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 27 май 2019

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване