Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Процедури

1-4 от 437 Резултата Първа <<1 2 3 4 5>> Последна

ТТ001804 -Двуканален газов хроматограф с тройноквадруполен масселективен детектор GC-MS/MS с Purge & Trap модул за анализ на летливи органични съединения във води и с автоматичен инжектор за течни проби.

дата на създаване: 13 декември 2018

ТТ001800-Доставка на резервни части за електрохлоратор Selсоperm 125-2000-Преписка 00435-2018-0089

дата на създаване: 05 декември 2018

ТТ001795-Доставка на коагулант алуминиев хлорид хидроксид сулфат с характеристики в съответствие със стандарт БДС EN 17034 Химикали, използвани за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека-Преписка 00435-2018-0088

дата на създаване: 26 ноември 2018

ТТ001805 „Доставка на лицензи ArcGIS Staging Server и разширение Utility Network Extension с включена гаранция за 2 годишен период. Инсталация и конфигурация на доставените лицензи съгласно изискванията на Възложителя.“ - Пряко договаряне

дата на създаване: 22 ноември 2018

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

5-8 от 8 Резултата Първа <<1 2>> Последна

Доставка на кухненски смесител

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 17 декември 2018

Доставка на шкаф с мивка

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 17 декември 2018

Доставка и монтаж на стелажи

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 17 декември 2018

Доставка на електрически трифазен калорифер

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 17 декември 2018

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване