Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

5-6 от 6 Резултата Първа <<1 2>> Последна

Доставка на сапани

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 20 декември 2018

Доставка на резервен редуктор

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 28 декември 2018

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване