Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

5-6 от 6 Резултата Първа <<1 2>> Последна

Изготвяне и съгласуване на проекти за ВОБД

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 08 юли 2020

Покана за оферта 51181-сп-3359 Доставка и монтаж на проходни изолатори

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 03 юли 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване