Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

9-11 от 11 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

Закупуване на лабораторен хладилник

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 11 април 2020

Доставка и монтаж на инверторен климатик

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 02 април 2020

Покана за рехабилитация на резервоар за утайки

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 03 април 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване